Email Bản in

Văn hóa minh bạch trong mọi hoạt động của Chu Việt

Chu Việt không chấp nhận Nhân viên (NV) của mình nhận hoa hồng, quà cáp hoặc nâng giá nhằm trục lợi cho bản thân, dùng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng hoặc gây sức ép về phía các đối tác, NCC hay NPP nhằm vun vén lợi ích cá nhân. Chu Việt cũng không chấp nhận các đối tác dùng hoa hồng, tiền bồi dưỡng... để thỏa hiệp với NV của Chu Việt nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng.

Quan điểm mua bán Không hoa hồng, công bằng trong đối xử thật sự khích lệ tinh thần tất cả các đối tác, NCC..., từ đó giúp họ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm & dịch vụ, cải tiến ngày càng hiệu quả, tạo sự gắn kết với nhau để hợp tác lâu dài, giúp cả 2 bên cùng phát triển. Quan điểm này đã được sự ủng hộ & đồng lòng của tất cả các đối tác và họ đã cùng ký cam kết với Chu Việt về sự minh bạch này.

Sự minh bạch còn thể hiện qua chứng từ, sổ sách, số liệu kinh doanh, tồn kho, báo cáo SX hoặc từ các chi phí, mua sắm vật dụng hàng ngày đến chi phí mua vật tư, MMTB... tại tất cả công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD).

Chính sách Cam kết minh bạch trong mọi hoạt động SXKD còn thể hiện Văn hóa công ty trong việc xây dựng phẩm chất liêm khiết - minh bạch cho mọi Nhân viên, trong đó việc ký cam kết minh bạch được thực hiện từ cấp quản lý cao nhất đến từng Nhân viên, công nhân phân xưởng, nhà máy. Điều này đã minh chứng tính nhất quán & sức mạnh Văn hóa của Chu Việt trong việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả & chuyên nghiệp.

CÁC CHỦ ĐIỂM TRONG CHÍNH SÁCH CAM KẾT MINH BẠCH CỦA CHU VIỆT

  1. Nghiêm cấm mọi NV các cấp nhận hối lộ, hoa hồng, tiền chêch lệch dưới bất cứ hình thức nào, kể cả NV chủ động yêu cầu hay các NCC, NPP, đối tác tự nguyện biếu tặng.
  2. Tạo điều kiện thuận lợi để NCC, đối tác làm việc mà không có bất cứ sự đòi hỏi bồi dưỡng nào dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hình thức gây khó khăn cho NCC, đối tác đều được xem là hành vi tiêu cực, đi ngược lại văn hóa Công ty và sẽ bị xử lý theo Nội quy Lao động Công ty sẽ xử lý NV sai phạm với hình thức: Sa thải ngay lập tức nếu có chứng cứ xác thực về việc nhận hối lộ, hoa hồng, cố tình gây khó khăn cho NCC, NPP hay các đối tác.
  3. Trường hợp NCC, NPP, các đối tác vì mẫu thuẫn với NV Công ty mà đưa ra lời buộc tội sai sự thực hoặc vu khống, Công ty sẽ ngừng hợp tác ngay với NCC, NPP, các đối tác này.
  4. Không sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ. Không chỉnh sửa, giả mạo chứng từ hoặc chỉnh sửa dữ liệu, tài liệu, hóa đơn... dưới mọi hình thức; Trung thực trong số liệu báo cáo (KD, SX, kế toán, tồn kho, QC...).
  5. Trường hợp các tiêu cực có tổ chức 1 cách hệ thống với quy mô lớn, Công ty sẽ đình chỉ công tác của các nhân viên liên quan và ngừng ngay dịch vụ của các NCC, đối tác để nhờ cơ quan điều tra có kết luận sau cùng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận