BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CHU VIỆT

STT Tên sản phẩm Giá Đơn vị
1 CAO NGỰA BẠCH CHU VIỆT (Loại 100gr/gói) 2.800.000 100gr/gói
2 CAO NGỰA BẠCH CHU VIỆT (Loại 50gr/gói) 1.495.000 50gr/gói
3 CAO NGỰA MÀU CHU VIỆT (Loại 100gr/gói) 1.950.000 100gr/gói
4 CAO NGỰA MÀU CHU VIỆT (Loại 50gr/gói) 995.000 50gr/gói
5 CAO NGỰA BẠCH THIỆN PHƯỚC (Loại 50gr/gói) 995.000 50gr/gói
6 CAO NGỰA MÀU THIỆN PHƯỚC (Loại 50gr/gói) 495.000 50gr/gói
7 THỰC PHẨM CHỨC NĂNG RƯỢU MÃ PÍN TỬU 599.000 315ml/chai
8 THỰC PHẨM CHỨC NĂNG RƯỢU MÃ PÍN TỬU 999.000 500ml/chai
9 XÚC XÍCH NGỰA XÔNG KHÓI (Loại 01kg/gói) 400.000 01kg/gói
10 XÚC XÍCH NGỰA XÔNG KHÓI (Loại 500gr/gói) 200.000 500gr/gói
11 XÚC XÍCH NGỰA XÔNG KHÓI (Loại 100gr/gói) 40.000 100gr/gói
12 THỊT NGỰA (Loại 01kg/gói) 220.000 01kg/gói
13 THỊT NGỰA (Loại 500gr/gói) 110.000 500gr/gói
14 PÍN CẬT NGỰA (Đông lạnh) 790.000 400gr/bộ

Download bảng giá