Chính sách
Email Bản in

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Caonguachuviet.vn cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của người mua. Người mua vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà caonguachuviet.vn thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website caonguachuviet.vn bao gồm: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email. Đây là các thông tin mà Caonguachuviet.vn cần khác hàng cung cấp bắt buộc để caonguachuviet.vn liên hệ xác nhận khi người mua trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người mua.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Caonguachuviet.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, caonguachuviet.vn có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, caonguachuviet.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người mua. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của caonguachuviet.vn hoặc đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ của caonguachuviet.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty Cổ phần tài chính đầu tư Chu Việt

Địa chỉ: Số 38 Đường Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-37978039 Hotline: 0907 9999 19 – 0937 9999 19

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu caonguachuviet.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến caonguachuviet.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, caonguachuviet.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người mua:

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website caonguachuviet.vn được caonguachuviet.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của caonguachuviet.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người mua đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, caonguachuviet.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Caonguachuviet.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Caonguachuviet.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận