BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Từ ngày: 01/01/2013 Đến ngày đến khi có thông báo mới

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

CAO NGỰA BẠCH CHU VIỆT (Loại 100g/gói)

Gói

2.800.000đ

2

CAO NGỰA MÀU CHU VIỆT (Loại 100g/ gói)

Gói

1.950.000đ

3

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG RƯỢU MÃ PÍN TỬU

(Loại 500ml)

Chai

999.000đ

4

TỎI ĐEN CHU VIỆT (Loại 20g/ gói)

Gói

250.000đ

05

GẠO LỨT SẤY RONG BIỂN

Gói

10.000đ

06

NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Loại  2G/ gói)

Gói

199.000đ